Odpisy przez Internet

HOME | ODPISY KRS | WPISY KW | KSIĘGI WIECZYSTE | KRS | REJESTR ZASTAWÓW | KRK | REJESTR DŁUŻNIKÓWCENNIK | REGULAMIN | KONTAKT

odpisy krs WarszawaOdpis z KRS

odpisy krs Warszawa Odpis z Księgi Wieczystej

odpisy krs Warszawa Zaświadczenie z Rejestru Zastawów

odpisy krs Warszawa Zaświadczenie o niekaralności KRK

odpisy krs Warszawa Zaświadczenie o Rejestru Dłużników

Odpisy Księgi Wieczystej, KRS, KW, Zastawy oraz zaświadczenie z KRK, RZ, RDN przez Internet on-line  dostarczamy od 13 lat !   odpis z księgi wieczystej

+ Scan odpisu na e-mail GRATIS w 24h !  

Sądowe odpisy Warszawa i cała Polska – odpis z Księgi Wieczystej, KRS, Rejestru Zastawów, KRK, RDN.

Krajowy Rejestr Sądowy – odpisy KRS wypis z Centralnej Informacji KRS.
Księgi Wieczyste – wyciąg z KW, odpis z Księgi Wieczystej – elektroniczna Księga Wieczysta online.
Rejestr Zastawów – odpis zastawu rejestrowego z Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych.
Krajowy Rejestr Karny – zaświadczenie z KRK Krajowego Rejestru Karnego.
Rejestr Dłużników Niewypłacalnych – zaświadczenie z Rejestru Dłużników.
Opłaty sądowe – cena za odpis KRS i wypis z Ksiąg Wieczystych oraz koszty sądowe.

Krajowy Rejestr Sądowy odpisy KRS do przetargu – wypis z KRS

Księgi Wieczyste wyciąg, odpis z Księgi Wieczystej, elektroniczna Księga Wieczysta odpis KW.

Opłaty za odpis KRS odpisy KW z Krajowego Rejestru Sądowego i Ksiąg Wieczystych wypis z KW.    

Jak uzyskać odpis z KRS, wypis z księgi wieczystej lub zaświadczenie o niekaralności z KRK przez Internet ? – INFORMACJE DLA KAŻDEGO INTERNAUTY !

zamów odpis KRS on-line| Zamów odpis KRS on-line

Jeśli nie masz czasu udać się do sądu lub stać w kolejkach, skorzystaj z serwisu www.Odpisy.com.pl i złóż wniosek o aktualny odpis księgi wieczystej online, odpis z KRS lub zaświadczenie z KRK, Rejestru Zastawów z dostawą pod wskazany adres. Oferujemy oryginalne odpisy sądowe z całej Polski w wersji papierowej pobierane osobiście z sądu, posiadające pieczęcie oraz podpis pracownika sądu wydającego odpis KRS lub odpowiednio odpis KW, RZ, RDN, KRK, RHB. Są to identyczne odpisy jakie można uzyskać osobiście w danym sądzie gdzie jest prowadzona Elektroniczna Księga Wieczysta lub rejestr KRS – Krajowy Rejestr Sądowy i KRK. Dzięki nam nie trzeba brać wolnego dnia aby załatwić dokument w sądzie, odpis możemy wysłać bezpośrednio do Banku, Kancelarii Prawnej, Notarialnej lub miejscowości odległej od sądu rejestrowego. Sądowe odpisy księgi wieczystej KW lub zaświadczenie z KRK i KRS Warszawa w 24 h. Zamów odpis z KRS, wypis z księgi wieczystej, wyciąg KW i zaświadczenie o niekaralności KRK przez Internet. Obsługujemy wszystkie Sądy Gospodarcze i Wydziały Ksiąg Wieczystych w całej Polsce. Dla spółki KRS zarejestrowanej w sądzie w Warszawie, możemy również uzyskać odpis RHB aktualny lub pełny.

Znajdź swój Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego:

Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem, świadczącą usługi dla firm i ludności w zakresie pozyskiwania dokumentów sądowych. Oferujemy nie tylko odpisy Ksiąg Wieczystych oraz KRS odpisy, dokonujemy również wpisy do ksiąg wieczystych. Bez konieczności wizyty w sądzie uzyskamy wypis z księgi wieczystej w 24h lub przygotujemy wniosek o wpis do księgi wieczystej – wpis lub wykreślenie hipoteki, wpis spadkobierców oraz wniosek o założenie księgi wieczystej dla lokalu spółdzielczego. Wypis z księgi wieczystej wydawany z sądu ekspozytury CIKW jako odpis księgi wieczystej zwykły lub zupełny jest dokumentem prawnym i powszechnie stosowanym. Aby sprawdzić wiarygodność firmy uzyskuje się odpowiednio pełny lub aktualny odpis krs do przetargu, urzędu, umowy lub zaświadczenie z KRK, Rejestru Dłużników Niewypłacalnych oraz zaświadczenie z rejestru zastawów DW-1, DW-1 (aby sprawdzić zastaw rejestrowy wierzytelności firmy np. samochodu). Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwolenie na pobyt cudzoziemca.

Uzyskane odpisy z KW lub KRS odpisy wysyłamy w sztywnej kopercie tak aby zamówiony odpis bezpiecznie dotarł bez uszkodzenia. Aby uzyskać prawidłowy odpis księgi wieczystej wykonujemy wgląd do księgi wieczystej i sprawdzamy poprawność danych. Sprawdzamy czy numer Księgi Wieczystej należy do wskazanej nieruchomości lub numer KRS do danej firmy. Odpisy z KRS czyli wypisy i odpis z Krajowego Rejestru Sądowego pobieramy z Centralnej Informacji KRS (Krajowy Rejestr Sądowy). Natomiast odpis z Ksiąg Wieczystych z Sądu – Wydziału Ksiąg Wieczystych (Elektroniczne Księgi Wieczyste).

| Zamów odpis KW on-line

Elektroniczna Księga Wieczysta przez Internet odpis księgi wieczystej zawiera oznaczanie księgi wieczystej zawierające podstawowe informacje oraz cztery działy zawierające poszczególne dane nieruchomości.

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ zawiera podstawowe informacje o księdze wieczystej tj. lokalizację czyli sąd, Wydział Ksiąg Wieczystych, kod wydziału sądu, w którym prowadzona jest obecnie elektroniczna księga wieczysta. Określa typ księgi wieczystej czy jest to nieruchomość gruntowa, lokal mieszkalny lub lokal niemieszkalny np. Garaż. Oznaczenie zawiera również datę utworzenia księgi wieczystej oraz zapisania księgi wieczystej w systemie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

Księga Wieczysta Dział I – OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI – zawiera lokalizację nieruchomości tj. dokładny adres, obszar nieruchomości, prawa związane z nieruchomością np. droga dojazdowa.

Księga Wieczysta Dział II – WŁASNOŚĆ – wskazuje właściciela wpisanej nieruchomości w księdze wieczystej z określeniem udziału w prawie do nieruchomości.

Księga Wieczysta Dział III – PRAWA – ROSZCZENIA – OGRANICZENIA – zawiera wpisy dotyczące roszczeń lub praw do nieruchomości.

Księga Wieczysta Dział IV – HIPOTEKA – określa czy księga wieczysta jest zabezpieczona hipoteką z dokładnym określeniem wielkości zabezpieczenia i informacji o wierzycielu.

Znajdź swój Wydział Ksiąg Wieczystych i zamów odpis z KW on-line (spis alfabetyczny):


Służymy natychmiastową pomocą online – z Nami uzyskasz odpis taki jaki potrzebujesz. Pomagamy jaki odpis wybrać, gdzie znaleźć prawidłowy numer księgi wieczystej lub numer krs, jak wypełnić formularz zamówienia itp.

Dla klientów, którzy wybiorą przedpłatę na konto wysyłamy kopię odpisu na e-mail w dniu jego uzyskania z sądu. Uzyskaną kopię odpisu można wykorzystać do dokumentów przetargowych, ofertach, umów przedwstępnych w Bankach, aby sprawdzić aktualny stan w dniu uzyskania odpisu. Odpis nie jest bezpłatny gdyż za każdy egzemplarz odpisu sąd pobiera opłatę sądową.

| Odpis z Księgi Wieczystej (KW)

Elektroniczna Księga Wieczysta odpis KW np. WA1M/00011111/1 (numer elektroniczny takiej księgi składa się z kodu wydziału sądu, 8-cyfr oraz cyfry kontrolnej) Oznaczana jest tak Księga Wieczysta dostępna w systemie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych CIKW. Aktualne odpisy z Księgi Wieczystej czyli elektroniczne Księgi Wieczyste KW dostępne są od ręki gdy stara Księga np. KW 1111 jest przepisana do nowego systemu.

księgi wieczyste Warszawa

Ustalenie numeru Księgi Wieczystej na podstawie adresu i właścicielu nieruchomości

aktualny odpis z Księgi WieczystejOdpis z księgi wieczystej

Odpis zwykły Księgi Wieczystej zawiera ostatni stan wpisów w Księdze Wieczystej zwany jako wyciąg z Księgi Wieczystej lub wypis z księgi wieczystej” (odpis z księgi wieczystej dla kredytu).

Odpis zupełny Księgi Wieczystej zawiera kompletne informacje o nieruchomości, wzmianki o wpisach, wykreśleń /zmianach w Księdze Wieczystej. „wypis z Księgi Wieczystej” Odpis z KW lub zaświadczenie o zamknięciu Księgi Wieczystej jeśli Księga Wieczysta została podzielona i zamknięta.

| Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)

Krajowy Rejestr Sądowy aktualne odpisy z KRS z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. Numer KRS, sprawozdania finansowe, kopie akt rejestrowych, wyszukiwarka podmiotów KRS – sprawdzenie numeru KRS firmy.

odpis z Krajowego Rejestru Karnegowypis z krs

Odpis aktualny z KRS – zawiera aktualną treść wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS w dzień uzyskania odpisu „wypis z Krajowego Rejestru Sądowego KRS.

Odpis pełny z KRS – zawiera treść wszystkich wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS, dokonanych od chwili pierwszego wpisu, z wyjątkiem wpisów nie podlegającym ujawnieniu. „wypis z Krajowego Rejestru Sądowego KRS Zaświadczenie z rejestru zastawów oraz zaświadczenie z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

| Zaświadczenie z Rejestru Zastawów (RZ)

Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych prowadzi ewidencję zastawów – zabezpieczeń wierzytelności wobec banku lub firmy leasingowej. Jak sprawdzić zastaw rejestrowy na przedmiocie ? jest to bardzo proste, wystarczy posiadać numer PESEL lub Regon oraz cechę przedmiotu. Przedmiot zastawu jest klasyfikowany wg. Katalogu Rejestru Zastawów – może to być np. zastaw rejestrowy na samochodzie, maszynie, środku trwałym, akcjach lub środkach obrotowych (zbiorach). Jeśli chcemy sprawdzić zastaw rejestrowy na samochodzie osobowym należy podać numer rejestracyjny pojazdu lub numer nadwozia, który identyfikuje przedmiot zastawu.

Zaświadczenie o wpisie podmiotu jako zastawcy w rejestrze zastawów (DW-1)
– zawiera informacje czy dany podmiot np. firma lub osoba fizyczna posiada zastawy rejestrowe i figuruje w Rejestrze Zastawów lub nie.

Zaświadczenie o wpisie określonego przedmiotu w rejestrze zastawów (DW-2)
– zawiera informacje o określonym przedmiocie zastawu np. samochodu według klasyfikacji katalogu przedmiotów wpisanych do Rejestru Zastawów.

zaświadczenie o zastawie rejestrowym

 

| Odpis zastawu rejestrowego (RZ)

Odpis z Rejestru Zastawów wydawany jest w celu uzyskania dokładnej informacji o zastawie rejestrowym. Dokument zatem będzie zawierać rodzaj zastawu, kto jest zastawnikiem (np. Bank), jaka jest wartość zastawu itp. informacje. Jeśli zastaw rejestrowy zostanie wykreślony z rejestru RZ wówczas otrzymuje się zaświadczenie, że zastaw o określonym numerze pozycji został wykreślony z Rejestru Zastawów z dokładną datą wykreślenia.

Odpis aktualny z rejestru zastawów (DW-4)
– zawiera informacje o zastawie rejestrowym – kto jest zastawnikiem, zastawcą oraz rodzaj i wartość zastawu.

 

 

 

| Zaświadczenie o niekaralności z KRK

Krajowy Rejestr Karny – jak szybko i gdzie uzyskać zaświadczenie o niekaralności z KRK. Uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego nie jest łatwe gdyż nie jest on rejestrem jawnym. Nie każdy może sprawdzić czy dana osoba nie figuruje w kartotece karnej a dokument coraz częściej jest wymagany m.in. do pracy, przetargu czy urzędu. Aby uzyskać zaświadczenie o niekaralności czyli zapytanie – informacja o osobie lub podmiocie zbiorowym należy podać więcej szczegółowych danych oraz podpisać pełnomocnictwo do odbioru dokumentów.

Zaświadczenie o niekaralności do pracy z małoletnimi dziećmi wg. tzw. „Ustawy Kamilka” o ochronie małoletnich i przeciwdziałaniu narkomanii.

Wyszukiwarka punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego KRK www.zaswiadczeniekrk.pl

zaświadczenie z KRKZapytanie o udzielenie informacji o osobie do pracy.

zaświadczenie z KRKZapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym do przetargu.

| Zaświadczenie z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych – zaświadczenia i odpisy z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Dokumenty wydaje się w celu sprawdzenia czy dany podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników w rejestrze.

Odpis aktualny z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
– zawiera dokładne informacje o dłużniku.

Zaświadczenie z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
– zawiera informacje czy dany podmiot jest wpisany do rejestru dłużników. Do rejestru Dłużników może być wpisana firma lub osoba fizyczna.

Jak dokonać wpisu do księgi wieczystej ?

Wnioski o Wpisy do księgi wieczystej wykonujemy w 48h – czas, w którym przygotowujemy wniosek o wpis hipoteki lub jej wykreślenie, wpis spadkobierców, współwłasności. Oferujemy także zakładanie ksiąg dla lokali spółdzielczych. Za wpis hipoteki do Księgi wieczystej pobieramy opłatę w wysokości 150 PLN. Cena zawiera przygotowanie wniosku o wpis do księgi wieczystej w PDF.

Odpisy KRS i KW odpisy księgi wieczystej wysyłamy za pobraniem płatne u listonosza lub kuriera albo przelewem jako przedpłata na konta. Dla firm odroczony termin płatności 7 dni. Oferujemy tylko oryginalne odpisy Krajowego Rejestru Sądowego i odpisy z Ksiąg Wieczystych wydawane przez sąd rejestrowy.

wypis krs

Ile kosztuje odpis KRS, odpis z księgi wieczystej KW, KRK, RZ – CENA ?
Opłaty za usługę – cena za uzyskanie odpisu z sądu – za uzyskanie odpisu z Sądu pobieramy opłatę (cena za usługę) w wysokości 20,00 PLN netto czyli 24,90 PLN brutto.

Opłaty sądowe za odpis z KRS i Księgi Wieczystej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Sprawiedliwości Sąd pobiera opłaty za uzyskanie odpisu Księgi Wieczystej lub KRS. Jest to odpowiednio: – 30,00 PLN (odpis z Księgi Wieczystej KW zwykły i odpis z KRS aktualny) – 60,00 PLN (odpis Księgi Wieczystej KW zupełny i wypis pełny KRS).

Koszt przesyłki wynosi od 4,40 PLN brutto do 40,00 PLN brutto w zależności od miejsca dostarczenia oraz wybranego rodzaju płatności.

Całkowity koszt uzyskania odpisu KRS, KW, RDN:

np. odpis z KRS aktualny lub odpis z Księgi Wieczystej zwykły /aktualny

30,00 PLN (opłata sądowa za odpis KRS aktualny lub odpis zwykły Księgi Wieczystej
+ 20,00 PLN (koszt usługi – cena netto)

30,00 PLN (opłata sądowa za odpis KRS aktualny lub odpis zwykły Księgi Wieczystej
+ 20,00 PLN (koszt usługi – cena netto)

= 50,00 PLN netto czyli 61,50 PLN brutto

+ 6,15 PLN brutto (przesyłka priorytetowa)

| zamów| = 65,00 PLN (cena brutto)

Doświadczenie i zaufanie klientów !

Uzyskaliśmy już ponad 150000 odpisów Księgi Wieczyste KW i Krajowy Rejestr Sądowy KRS Warszawa, Kraków, Lublin, Katowice, Poznań Stare-Miasto, Poznań Nowe-Miasto Białystok, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Opole, Bydgoszcz, Rzeszów, Przemyśl, Biała Podlaska, Olsztyn, Bielsko, Bielany, Białołęka, Bemowo, Elbląg, Dzierżoniów, Gliwice, Gorzów Wielkopolski, Grudziądz, Gryfino, Kalisz, Kielce, Jasło, Koszalin, Konin, Kołobrzeg, Krosno, Kutno, Lubin, Legnica, Łomża, Radom, Kraków, Siedlce, Suwałki, Tarnów, Tarnobrzeg, Wałbrzych, Zielona Góra, Zamość, Włocławek, Chrzanów, Bochnia, Zabrze, Warszawa, Pruszków, Szczecin, Śródmieście, Mokotów, Wola, Praga Północ, Praga Południe, Białołęka, Rembertów, Żoliborz, Wesoła, Wawer, Wilanów, Ursus, Włochy, Lubin, Włocławek, Sopot, Radom, Bełchatów, Biała Podlaska, Białystok, Bielsk Podlaski, Bielsko-Biała, Bolesławiec, Bydgoszcz, Chrzanów, Cieszyn, Czosnów, Częstochowa, Elbląg, Chorzów, Ełk, Kwidzyn, Kielce, Gdańsk, Gliwice, Gniezno, Gorzów Wlkp., Grodzisk Mazowiecki, Grudziądz, Gryfino, Iława, Jarosław, Jastrzębie-Zdrój, Jasło, Jelenia Góra, Kalisz, Katowice, Kępno, Kętrzyn, Kielce, Kołobrzeg, Konin, Koszalin, Krzeszowice, Kraków, Krosno, Krosno Odrzańskie, Gubin, Kutno, Legionowo, Legnica, Lębork, Lubin, Lublin, Legionowo, Lubliniec, Łask, Łomna, Łomianki, Łęczyca, Łódź, Łomża, Muszyna, Nowy Dwór Mazowiecki, Nowy Sącz, Kwidzyn, Nowy Targ, Oleśnica, Olsztyn, Opole, Ostrołęka, Ostrołęka, Ostrowiec Świętokrzyski, Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów, Otwock, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Pleszew, Płock, Płońsk, Piaseczno, Poznań, Pruszków, Przasnysz, Przemyśl, Pszczyna, Radom, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Rumia, Sanok, Siedlce, Sieradz, Słomniki, Skierniewice, Słupsk, Stalowa Wola, Stargard Szczeciński, Sulejówek, Suwałki, Szczecin, Świdnica, Tarnobrzeg, Tarnów, Tomaszów Mazowiecki, Toruń, Trzebnica, Tychy, Wałbrzych, Wejherowo, Węgrów, Wieliczka, Skawina, Ursynów, Wieluń, Wesoła, Włocławek, Wołomin, Wołów, Wrocław, Wyszków, Zabrze, Zabierzów, Zamość, Zgorzelec, Zielona Góra, Zakopanem, Zwoleń, Żory, Żyrardów, Żywiec. Zapraszamy do współpracy – Informacje Sądowe przez Internet!

Przydatne serwisy informacyjne:

Storna Ministerstwa Sprawiedliwości https://www.ms.gov.pl
Przeglądarka Ksiąg Wieczystychhttps://ekw.ms.gov.pl
Przeglądarka KRShttps://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Wydział Ksiąg Wieczystych oraz wydział Krajowego Rejestru Sądowego – Sądy Rejonowe i Okręgowe

Elektroniczne księgi wieczyste – wgląd do księgi wieczystej

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca 2024

Apostille w MSZ Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Księgi Wieczyste przed migracją – ustalenie numeru księgi wieczystej po adresie lub nazwisku właściciela nieruchomości.

Zaświadczenie o niekaralności dla osoby lub podmiotu– zapytanie o udzielenie informacji o osobie lub podmiocie zbiorowym.

Przewiń na górę