Regulamin

ZASADY

Regulamin określa informacje, zasady korzystania oraz uzyskiwania odpisów za pośrednictwem strony www.odpisy.com.pl

USŁUGA

Usługa świadczona przez firmę SI 24 – (właściciela strony) polega na pobraniu odpisu z KRS lub Księgi Wieczystej z Sądu rejestrowego na podstawie złożonego zamówienia za pośrednictwem wypełnionego formularza zamówienia na stronie www.odpisy.com.pl. Na podstawie wprowadzonych danych klienta w formularzu zamówienia system generuje wniosek o wydanie odpisu, który następnie dostarcza się do Sądu. Uzyskane prawomocne odpisy z Sądu rejestrowego są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej (priorytetem) na adres Zamawiającego podany w formularzu zamówienia. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia – Administratorem danych jest firma SI 24.

OPŁATY

Za zrealizowane zamówienia pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem zawartym na stronie www.odpisy.com.pl, który szczegółowo określa opłaty za usługę, opłaty sądowe oraz koszty przesyłki.

TERMINY

Zamówienia na Księgi Wieczyste i na odpisy KRS i zaśœwiadczenia z Rejestru Zastawów i Krajowego Rejestru Karnego przyjmujemy przez całą dobę.

Odpisy z KRS i Księgi Wieczystej wysyłane są po wydaniu przez Sąd jeśli zamówienie zostanie złożone i opłacone. Odpisy KRS i z księgi wieczystej uzyskujemy z całej Polski z sądów, w których wprowadzony został system elektronicznej ewidencji ksiąg wieczystych CIKW i księga jest zmigrowana. W przypadku zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego ze względu, że Rejestr KRK nie jest rejestrem jawnym do uzyskania zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego wymagane jest pisemne pełnomocnictwo osoby, której dotyczy zapytanie o udzielenie informacji z KRK. Podpisane pełnomocnictwo należy przesłać na adres podany w potwierdzeniu zamówienia. Zaświadczenia są wysyłane po wydaniu przez Sąd.

Firma kurierska zobowiązana jest dostarczyć przesyłkę z odpisami do Zamawiającego następnego dnia roboczego w Warszawie lub poza terenem Warszawy (cały kraj). Po uzyskaniu odpisu z Sądu usługę uznaję się za zrealizowaną. Jeśli księga jest w migracji zamówienie zostaje zrealizowane gdy księga będzie już dostępna w systemie elektronicznym. W przypadku gdy odpis z księgi wieczystej posiada powyżej 150 stron termin realizacji może się przedłużyć i jest zależny od sądu wydającego odpis. Firma SI 24 nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia uzyskania odpisu z powodu awarii systemu informatycznego sądu wydającego odpis oraz za opóźnienia przez firmę dostarczającą przesyłkę. Firma SI 24 nie bierze odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza zamówienia na stronie przez Zamawiającego. Odpisy uzyskujemy na podstawie podanych numerów KRS lub Księgi Wieczystej. Jeśli w zamówieniu zostanie podany stary numer Księgi Wieczystej jest to równoznaczne z zamówieniem usługi: „uzyskanie elektronicznego numeru Księgi Wieczystej”. W przypadku wybrania przedpłaty na konto za dodatkową opłatą na życzenie wykonujemy skan odpisu i przesyłamy na wskazany e-mail w formacie PDF (plik szyfrowany). Aby uzyskać skan, odpis musi posiadać poniżej 25 stron. Zgodnie z ustawą UOKiK w ciągu 14 dni od zamówienia można złożyć rezygnację jednak zamawiający będzie musiał pokryć koszty zamówienia. Zamówienia na dokumenty sądowe są ściśle związane z osobą zamawiającego, dlatego w przypadku gdy zamówienie zostało potwierdzone lub opłacone a następnie anulowane – nie zwracamy kosztów zamówienia. Dokumenty są sporządzane wg. specyfikacji zamawiającego i zgodnie z ustawą UOKiK nie podlegają zwrotowi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Złożenie zamówienia na stronie www.odpisy.com.pl za pomocą formularza zamówienia, równoznaczne jest z zapoznaniem się i przyjęciem postanowień niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia i akceptacji Polityki Prywatności zgodnie z RODO.

Regulamin obowiązuje od 01.09.2016r.

Przewiń na górę